Phần Thưởng

Tất cả các bạn chỉ ôn trên passtoeic.comđạt mục tiêu từ 600 trở lên liên hệ mình để nhận thưởng nha (Tối đa 2 tuần kể từ ngày thi). Áp dụng từ ngày 16-11-2022.

Chào mừng bạn đến với hệ thống học tập của PASS TOEIC phiên bản 2023
Hãy đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản